Προσωπικά Δεδομένα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν σας ζητούνται προσωπικά στοιχεία για οποιονδήποτε λόγο σε αυτή την ιστοσελίδα, θα σας παραπέμπουμε στους εκάστοτε όρους χρήσης. Είναι σημαντικό για εμάς να σιγουρευτούμε πως γίνεται αντιληπτό από εσάς με ποιό τρόπο συλλέγονται τα προσωπικά σας στοιχεία και πως γίνεται η χρήση τους. Παρακάτω είναι σε συντομία τα μέσα μέσω των οποίων μπορούν να συγκεντρωθούν πληροφορίες πελατών ή./και επισκεπτών:

  • Online συναλλαγές και ερωτηματολόγια, ηλεκτρονικά βιογραφικά και email
  • Εγγραφή προϊόντος μέσω κάρτας εγγύησης (online και μέσω mail)
  • Tηλέφωνο, mail και συναλλαγές μέσω των καταστημάτων Fidelity Sound & Vision
  • Eιδικές παρουσιάσεις και εκδηλώσεις

Για μια λεπτομερή περιγραφή του τι είδους πληροφορίες συγκεντρώνονται σε κάθε μια από τις περιπτώσεις επικοινωνίας, πώς χρησιμοποιούμε την πληροφορία και πώς ελέγχουμε τη χρήση της, σας προσκαλούμε να εξετάσετε την πλήρη πολιτική ασφαλών συναλλαγών. Αυτή η πολιτική μπορεί να αναδιαμορφώνεται από καιρό σε καιρό. Ενημερώνουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές στην ιστοσελίδα μας. Αυτή η πολιτική σχετίζεται με τη λειτουργία της εταιρίας μας κι έχει εφαρμογή στις πληροφορίες που παρέχετε ηλεκτρονικά. Αυτή η πολιτική είναι εδώ για την διευκόλυνσή σας και δεν αποσκοπεί στο να δημιουργήσει οποιαδήποτε δέσμευση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.