Ασφάλεια Συναλλαγών

Η «EΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑEBE» αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την «EΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑEBE» και θα συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών των προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστεθέντες της εταιρείας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Επίσης και με τον παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997.

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η «EΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑEBE» δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα www.isembel.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την «EΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑEBE». Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφ’όσον το επιθυμεί.

Ασφάλεια Online Συναλλαγών

Απόκρυψη

Αυτή η ιστοσελίδα δέχεται παραγγελίες μόνο από διακομιστές που επικοινωνούν μέσω πρωτοκόλλου απόκρυψης Secure Sockets Layer (SSL) που παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον με την πιο ισχυρή ως τώρα κρυπτογράφηση128-bit. Mε αυτόν τον τρόπο αποκρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της πιστωτικής σας κάρτας, το όνομα και την διεύθυνσή σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να τροποποιηθούν κατά την μεταφορά τους στο internet.

Ασφάλεια αγορών με πιστωτική κάρτα

Όπως θα αναμένατε όταν κάνετε παραγγελία online από την εταιρία μας, τα προσωπικά σας στοιχεία συμπεριλαμβανομένων και του αριθμού της πιστωτικής σας κάρτας αποκρυπτογραφούνται. Δεν υποστηρίζονται τηλεφωνικές παραγγελίες μέσω πιστωτικής κάρτας.

Όλες οι συναλλαγές που εκτελούνται με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Η Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ δίνει την μέγιστη σημασία στην ασφάλεια συναλλαγών και προς τούτο επενδύει συστηματικά σε τεχνολογίες αιχμής. Η Τράπεζα Πειραιώς εγγυάται για τις συναλλαγές σας μέσω της υπηρεσίας “Πειραιώς Paycenter”.

H Υπηρεσία “Πειραιώς Paycenter” της τράπεζας Πειραιώς διαθέτει την μέθοδο «Redirection”. Η μέθοδος Redirection χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των συναλλαγών ηλεκτρονικών πληρωμών, δηλαδή για χρεώσεις καρτών που προέρχονται από site επιχειρήσεων που φιλοξενούν ηλεκτρονικά καταστήματα στα οποία οι χρήστες μπορούν να πληρώσουν χρεώνοντας την κάρτα τους.

Στην μέθοδο αυτή, ο χρήστης ανακατευθύνεται από το site της ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕBE σε μία ασφαλή σελίδα της Τράπεζας Πειραιώς όπου θα συμπληρώσει τα στοιχεία της κάρτας του. Για να οδηγηθεί ο χρήστης στην σελίδα αυτή χρησιμοποιείται μια html φόρμα με μέθοδο «POST” και hidden παραμέτρους διάφορες πληροφορίες που αφορούν την συναλλαγή. Για την υλοποίηση της εφαρμογής της επιχείρησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού.

Η σελίδα που ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία της κάρτας του είναι ασφαλή ( χρήση SSL encryption με 128-bit μέγεθος κλειδιού) το οποίο εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των στοιχείων της κάρτας στο “ Πειραιώς Paycenter”.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν στην σελίδα πληρωμής είναι τα εξής:

  • Tύπος Κάρτας
  • Ονοματεπώνυμο που αναγράφεται στην κάρτα
  • Αριθμός Κάρτας
  • Ημερομηνία λήξης
  • Κωδικός επαλήθευσης (CVV2/CVC2)
  • Email στο οποίο προαιρετικά ο χρήστης θα λάβει επιβεβαίωση επιτυχούς χρέωσης της κάρτας του.

Οι κάρτες που υποστηρίζονται είναι οι εξής:

  • Visa και Mastercard πιστωτικές κάρτες όλων των τραπεζών.
  • Visa χρεωστικές κάρτες όλων των τραπεζών.
  • Προπληρωμένες κάρτες όλων των τραπεζών.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Τράπεζα Πειραιώς. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.